Skip to main content

Resurse umane

Prof. Marioara Lungu - director                    Prof. Maria Popa- director adjunct

 

CADRE DIDACTICE - 60, dintre care:                             ELEVI: 975

Doctor - 2                                                                  Număr clase:36              

Gradul I - 44                                                                    

Gradul II - 9

Definitivat - 4

Debutant - 1

 

 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR - 6

PERSONAL NEDIDACTIC - 8

 

Catedra de limbă şi comunicare
Limba română

Mihaela Păpătoiu - responsabil

Emilia-Elena Bodea
Janina Nedelcu
Cristina Tudorancea

Marius Popa


 

Limbi străine
Elena Andrei - responsabil

Cătălina Ilie

Adriana Ionescu

Gabriela Jingan
Ana Maria Pârvan
Dan Stroe

 

Catedra de matematică şi ştiinţele naturii
Matematică

Constantin Dinu - responsabil

Gheorghe Dârstaru

Carmen Dragu
Cristina Drugă (insp. ISJ Buzău)

Doina Sandu


 

Chimie, fizică, biologie
Mariana Chifan

Luciana Stancu

Daniela Filip

Alina Baciu

 

Catedra Om şi societate
Economie, istorie, geografie, religie

Magdalena Popa - responsabil

Carmen Cercel

Florentina Huiu

Lucica Olteanu

Costel Iordăchiţă
Dan Zâmbreanu
Marinela Boaru
Veronica Veveriţă
Mihaela Buga
Alina Preda

Ionel Răileanu


 

Educaţie fizică
Alexandru Dosoftei
Marius Epurescu

Ion Drâmboceanu

Catedra de discipline tehnologice
Geta Burducea  - responsabil
Magdalena Ardeleanu

Adina Enuş

Adriana Anton

Neacşa Anghel

Tanţa Anghel

Roxana Buie

Măriuca Budău
Paraschiva Căpriţă

Denisa Ionescu
Marioara Lungu (director Colegiul Economic)
Daniela Mihai

Claudia Mihai

Rodica Neagu

Paul Negoiţă (dir. Şc. Postliceală Sanitară)
Camelia Pavel
Maria Popa (dir. adj. Colegiul Economic)
Cătălina Poştovei
Diana Stancu

Adriana Pavel Surlaru
Mioara Stan
Rodica Stănescu

Florina Stoian (CCD Buzău)
Cornelia Şerban
Gabriela Şoriga
Gilda Vrânceanu

 

Tehnologia informaţiei

Mariana Chifan

Adelina Dumitrache

Vasile Ispas
 

Personal didactic auxiliar
Iuliana Anghel - contabil şef

Daniela Anghel - informatician
Luminiţa Jeleriu - secretar şef
Mariana Giurgea - secretar
Viorica Ungureanu - bibliotecar
Carmen Botea - laborant
Daniel Albu - administrator patrimoniu
 

Personal administrativ
Georgeta Ion

Gabriela Mihalache
Dorina Pietrăreanu

Manda Zainea
Valentin Vasile

Florentina Condruț
Constantin Bică
Stănel Tănase

 

Personal medical
Alin Clincescu - medic

Ana-Maria Vişan - asistent princ.